Lista postępowań PZP

Pozycje 1-3 z 3  pokazuj  pozycji

ZP/TP/20/2022 Wykonywanie usług elektrycznych w obiektach RCKiK w Katowicach oraz podległych Terenowych Oddziałach. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-18 2022-05-26 10:00 --
ZP/PN/17/2022 Świadczenie usług transportu sanitarnego w zakresie transportu krwi i jej składników Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-05-13 2022-06-15 10:00 --
ZP/PN/18/2022 Dostawa zestawów do pobierania i preparatyki przeznaczonych do bezpośredniego automatycznego systemu rozdziału krwi pełnej na urządzeniu Reveos oraz do preparatyki zlewanego ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych na bazie pośrednich krwinek płytkowych (IPU) otrzymanych przy użyciu Reveosa Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-05-13 2022-06-15 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa