Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 50  pokazuj  pozycji

Dostawa pojemników do pobierania i preparatyki krwi ZP/PN/12/2022 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5 2022-05-20 15:15
Całodobowa ochrona osób i mienia w RCKiK w Katowicach ZP/TP/13/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-13 12:29
Dostawa roztworu osoczozastępczego do przechowywania i zawieszania KKP ZP/TP/14/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-05-10 12:34
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach ZP/PN/11/2022 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4 2022-05-06 14:44
Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie kart abonamentowych dla pracowników RCKiK w Katowicach i osób towarzyszących ZP/TP/15/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-04-27 13:11
„Dostawa w okresie 12 miesięcy odczynników serologicznych dla RCKiK w Katowicach” ZP/PN/08/2022 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2022-04-26 12:54
Utrzymanie stałego i właściwego stanu sanitarno - epidemiologicznego w budynkach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach - wykonywanie prac porządkowych ZP/PN/6/2022 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4 2022-04-25 14:15
Serwisowanie (naprawy, przeglądy okresowe i kwalifikacje) sprzętu i urządzeń medycznych w RCKiK w Katowicach ZP/TP/10/2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2022-04-15 10:14
Świadczenie usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych w zakresie napraw i bieżących przeglądów dla specjalistycznych ambulansów do pobierania krwi marki NEOPLAN, SOLARIS, Mercedes TOURISMO, Mercedes TRAVEGO, a także pojazdów marki Mercedes, Volkswagen, OPEL VIVARO, PEUGEOT BOXER oraz sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej (pojazdy uprzywilejowane) oraz świadczenie usług serwisowych gwarancy ZP/TP/09/2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2022-04-04 09:56
Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie kart abonamentowych dla pracowników RCKiK w Katowicach i osób towarzyszących. ZP/TP/3/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-03-29 12:35
Usługi serwisowe sprzętu chłodniczego i mroźniczego ZP/TP/4/2022 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2022-03-16 15:10
„ Usługi serwisowe urządzeń i sieci wodociągowych, kanalizacji, CO.” ZP/TP/07/2022 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-03-14 12:41
„Dostawa zestawów do posiadanych separatorów komórkowych Trima Accel celem pobierania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) oraz UKKP w płynie wzbogacającym”. ZP/PN/02/2022 Postępowanie unijne Części: 1 2022-03-03 08:23
Serwisowanie (naprawy, przeglądy okresowe i kwalifikacje) sprzętu i urządzeń medycznych w RCKiK w Katowicach ZP/PN/26/2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2022-02-08 12:26
Odbiór, transport oraz utylizacja odpadów medycznych ZP/TP/33/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-01-20 11:08
Dostawa 200 000 szt. łączników kompatybilnych z posiadanym aparatem TSCD ZP/PN/24/2021 Postępowanie unijne Części: 1 2022-01-13 10:14
1.Wykonywanie badań kwalifikacyjnych odczynników serologicznych, produkowanych przez RCKiK w Katowicach. 2. Wykonywanie badań potwierdzających obecność wirusów HBV, HIV, HCV i kiły w próbkach krwi pobranych od dawców, dla których wyniki badań przesiewowych wskazywały na zakażenie, badań określających stężenie wirusa B19V w próbkach krwi dawców u których wykryto wirusa B19V w badaniu przesiewowym ZP/TP/28/2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2 2022-01-11 14:16
Odbiór, transport oraz utylizacja odpadów medycznych ZP/TP/31/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-12-28 08:43
Dostawa opakowań szklanych wraz z zestawami dozującymi do odczynników serologicznych ZP/TP/25/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-12-22 11:15
Odbiór, transport oraz utylizacja odpadów medycznych ZP/TP/27/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-12-13 08:05
Dostawa w okresie 36 miesięcy testów i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa urządzenia do automatycznego typowania układu zgodności tkankowej metodą PCR – SSO, dla potrzeb Pracowni Immunogenetyki Układu HLA ZP/TP/23/2021 Postępowanie krajowe Części: 1 2021-12-03 09:03
Dostawa odzieży ochronnej oraz obuwia dla pracowników RCKiK w Katowicach ZP/TP/21/2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5 2021-10-22 14:37
Rekwalifikacja pomieszczeń strefy kontrolowanej Banku Tkanek wraz z dostawą filtrów HEPA ,serwis całodobowy BMS i RMS oraz zakup filtrów G4,F7 i F9 ZP/TP/19/2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2021-09-10 10:11
Dostawa testów i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa specjalistycznego sprzętu do typowania tkankowego HLA, dla potrzeb Pracowni Imunogenetyki Układu HLA ZP/PN/17/21 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2021-09-10 10:04
Dostawa materiałów opatrunkowych, nakłuwaczy jednorazowych do pobierania krwi z palca oraz probówek PS ZP/TP/20/2021 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2021-09-01 14:34

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa