Zakończone postępowania

Pozycje 1-13 z 13  pokazuj  pozycji

ZP/PN/31/19 Dostawa zestawów do pobierania i preparatyki przeznaczonych do bezpośredniego automatycznego systemu rozdziału i preparatyki krwi pełnej oraz do produkcji zlewanego ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych na urządzeniu Reweos. Postępowanie PZP Dostawa zestawów do pobierania i preparatyki przeznaczonych do bezpośredniego automatycznego systemu rozdziału i preparatyki krwi pełnej oraz do produkcji zlewanego ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych na urządzeniu Reweos. 2019-09-09 10:00 --
ZP/PN/32/20 Sprzedaż i dostawa pojemników na odpady medyczne przeznaczonych do gromadzenia i utylizacji materiałów zakaźnych Postępowanie PZP Sprzedaż i dostawa pojemników na odpady medyczne przeznaczonych do gromadzenia i utylizacji materiałów zakaźnych 2020-08-27 10:00 --
ZP/PN/40/20 Dostawa 100 000 szt. łączników kompatybilnych z posiadanym aparatem TSCD Postępowanie PZP Dostawa 100 000 szt. łączników kompatybilnych z posiadanym aparatem TSCD 2020-10-30 10:00 --
ZP/PN/44/20 Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do redukcji patogenów w osoczu, adekwatnych do posiadanej aparatury inaktywacyjnej – Mirasol PRT Postępowanie PZP Dostawa zestawów do redukcji patogenów w osoczu, adekwatnych do posiadanej aparatury inaktywacyjnej – Mirasol PRT 2021-01-04 10:00 --
ZP/30/2019 Zakup paliw, płynu do spryskiwaczy, płynu AD-blue oraz gazu LPG Postępowanie PZP Zakup paliw, płynu do spryskiwaczy, płynu AD-blue oraz gazu LPG 2019-08-23 10:00 2019-11-04 12:17
ZP/PN/32/19 Dostawa systemu do wykonywania badań genetycznych metodą sekwencjonowania nowej generacji NGS wraz z dostawą niezbędnych testów, odczynników oraz materiałów zużywalnych Postępowanie PZP Dostawa systemu do wykonywania badań genetycznych metodą sekwencjonowania nowej generacji NGS wraz z dostawą niezbędnych testów, odczynników oraz materiałów zużywalnych 2019-10-14 10:00 2019-11-19 13:34
ZP/PN/38/19 Dostawa systemu do wykonywania badań genetycznych metodą sekwencjonowania nowej generacji NGS wraz z dostawą niezbędnych testów, odczynników oraz materiałów zużywalnych Postępowanie PZP Dostawa systemu do wykonywania badań genetycznych metodą sekwencjonowania nowej generacji NGS wraz z dostawą niezbędnych testów, odczynników oraz materiałów zużywalnych 2019-12-09 10:00 2020-01-10 14:02
ZP/PN/46/19 Dostawa zamkniętego systemu do pobierania próbek krwi żylnej, który zapewnia pobieranie krwi metodą próżniową Postępowanie PZP Dostawa zamkniętego systemu do pobierania próbek krwi żylnej, który zapewnia pobieranie krwi metodą próżniową 2020-02-13 10:00 2020-06-03 10:41
ZP/PN/15/20 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie PZP Obiekt RCKiK z siedzibą w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 15 2020-04-21 10:00 2020-06-24 10:12
ZP/PN/15/20 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie PZP Terenowy Oddział RCKiK z siedzibą w Zabrzu, ul. Wolności 265 - 267 2020-04-21 10:00 2020-06-24 10:12
ZP/PN/15/20 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie PZP Terenowy Oddział RCKiK z siedzibą w Częstochowie, ul. Kopernika 38 2020-04-21 10:00 2020-06-24 10:12
ZP/PN/15/20 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie PZP Terenowy Oddział RCKiK z siedzibą w Pszczynie, ulica Bednorza 12 2020-04-21 10:00 2020-06-24 10:12
ZP/PN/26/20 Dostawa zestawów do pobierania i preparatyki przeznaczonych do bezpośredniego automatycznego systemu rozdziału i preparatyki krwi pełnej oraz do produkcji zlewanego ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych na urządzeniu Reveos Postępowanie PZP Dostawa zestawów do pobierania i preparatyki przeznaczonych do bezpośredniego automatycznego systemu rozdziału i preparatyki krwi pełnej oraz do produkcji zlewanego ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych na urządzeniu Reveos 2020-07-30 10:00 2020-09-07 12:35

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa