wolna ręka / zapytanie o cenę / negocjacje bez ogłoszenia

Pozycje 1-5 z 5  pokazuj  pozycji

ZP/ZWR/4/2022 Wykonywanie badań potwierdzających obecność wirusów HBV, HIV, HCV i kiły w próbkach krwi pobranych od dawców, badań określających stężenie wirusa B19V, wykonanie badań potwierdzających obecność RNA HAV w osoczu przeznaczonym do frakcjonowania oraz wykonywanie badań kwalifikacyjnych odczynników serologicznych, produkowanych przez RCKiK w Katowicach. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-02-02 -- --
ZP/ZWR/1/2022 Wykonywanie badań potwierdzających obecność wirusów HBV, HIV, HCV i kiły w próbkach krwi pobranych od dawców, badań określających stężenie wirusa B19V, wykonanie badań potwierdzających obecność RNA HAV w osoczu przeznaczonym do frakcjonowania oraz wykonywanie badań kwalifikacyjnych odczynników serologicznych, produkowanych przez RCKiK w Katowicach. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-01-19 -- 2022-02-01
ZP/ZWR/30/2021 „Sprawowanie w 2022 r. opieki informatycznej nad oprogramowaniem wdrożonym w RCKiK Katowice. Wykonywanie usług: serwisu, doradztwa, konsultacji oraz innych prac związanych z aktualizacją i rozwojem objętego opieką informatyczną oprogramowania: „Bank Krwi” ;„Bank Tkanek”; „HLA-ODS” , moduł „Farmacja” oraz programów wspomagających zarządzanie : Kadry-Płace, Sprzedaż.” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-12-09 -- --
ZP/ZWR/22/21 Dostawa oprogramowania umożliwiającego wykonywanie ekstrakcji danych zgodnie ze strukturą danych z bazy danych systemu „Bank Krwi” z 18 lokalizacji Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-09-22 -- 2021-10-27
ZP/ZWR/18/21 świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ilości 2300 000 kWh dla potrzeb RCKiK w Katowicach w okresie 12 miesięcy od dnia 01.07.2021r. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-06-24 -- --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa