Wyszukiwarka

Pozycje 1-8 z 8  pokazuj  pozycji

ZP/PN/34/20 Dzierżawa 3 separatorów wraz z dostawą zestawów do pobierania UKKP-podwójnych,UKKP zagęszczonych oraz podwójnych UKKP zagęszczonych wraz z automatycznym dodawaniem roztworu osoczozastępczego (T-PAS). Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-02 -- Alicja Niemiec
ZP/PN/15/20 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-24 2020-06-24 Małgorzata Kasza
ZP/PN/46/19 Dostawa zamkniętego systemu do pobierania próbek krwi żylnej, który zapewnia pobieranie krwi metodą próżniową Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-02 2020-06-03 Tomasz Krawieczek
ZP/PN/31/19 Dostawa zestawów do pobierania i preparatyki przeznaczonych do bezpośredniego automatycznego systemu rozdziału i preparatyki krwi pełnej oraz do produkcji zlewanego ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych na urządzeniu Reweos. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-01-22 -- Alicja Niemiec
ZP/PN/33/19 Dostawa w okresie 36 miesięcy odczynników do wykonania: badań metodami biologii molekularnej w kierunku: jednoczesnego wykrywania RNA HIV +RNA ,HCV +DNA HBV dla 380 000 donacji i podwójna archiwizacji próbek osocza dla 380 000 donacji dzierżawa urządzeń wraz z niezbędnymi akcesoriami, materiałami zu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-01-13 2020-01-08 Alicja Niemiec
ZP/PN/38/19 Dostawa systemu do wykonywania badań genetycznych metodą sekwencjonowania nowej generacji NGS wraz z dostawą niezbędnych testów, odczynników oraz materiałów zużywalnych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-01-10 2020-01-10 Małgorzata Kasza
ZP/PN/32/19 Dostawa systemu do wykonywania badań genetycznych metodą sekwencjonowania nowej generacji NGS wraz z dostawą niezbędnych testów, odczynników oraz materiałów zużywalnych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-11-13 2019-11-19 Małgorzata Kasza
ZP/30/2019 Zakup paliw, płynu do spryskiwaczy, płynu AD-blue oraz gazu LPG Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-11-04 2019-11-04 Tomasz Krawieczek

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa