Lista przetargów PZP

Pozycje 1-13 z 13  pokazuj  pozycji

ZP/PN/44/20 Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do redukcji patogenów w osoczu, adekwatnych do posiadanej aparatury inaktywacyjnej – Mirasol PRT Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-01 2021-01-04 10:00 --
ZP/PN/40/20 Dostawa 100 000 szt. łączników kompatybilnych z posiadanym aparatem TSCD Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-28 2020-10-30 10:00 --
ZP/PN/32/20 Sprzedaż i dostawa pojemników na odpady medyczne przeznaczonych do gromadzenia i utylizacji materiałów zakaźnych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-28 2020-08-27 10:00 --
ZP/PN/26/20 Dostawa zestawów do pobierania i preparatyki przeznaczonych do bezpośredniego automatycznego systemu rozdziału i preparatyki krwi pełnej oraz do produkcji zlewanego ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych na urządzeniu Reveos Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-24 2020-07-30 10:00 2020-09-07
ZP/PN/15/20 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-03-20 2020-04-21 10:00 2020-06-24
ZP/PN/46/19 Dostawa zamkniętego systemu do pobierania próbek krwi żylnej, który zapewnia pobieranie krwi metodą próżniową Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-01-14 2020-02-13 10:00 2020-06-03
ZP/PN/38/19 Dostawa systemu do wykonywania badań genetycznych metodą sekwencjonowania nowej generacji NGS wraz z dostawą niezbędnych testów, odczynników oraz materiałów zużywalnych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-11-26 2019-12-09 10:00 2020-01-10
ZP/PN/32/19 Dostawa systemu do wykonywania badań genetycznych metodą sekwencjonowania nowej generacji NGS wraz z dostawą niezbędnych testów, odczynników oraz materiałów zużywalnych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-09-11 2019-10-14 10:00 2019-11-19
ZP/PN/31/19 Dostawa zestawów do pobierania i preparatyki przeznaczonych do bezpośredniego automatycznego systemu rozdziału i preparatyki krwi pełnej oraz do produkcji zlewanego ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych na urządzeniu Reweos. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-08-07 2019-09-09 10:00 --
ZP/30/2019 Zakup paliw, płynu do spryskiwaczy, płynu AD-blue oraz gazu LPG Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-07-23 2019-08-23 10:00 2019-11-04
ZP/PN/33/19 Dostawa w okresie 36 miesięcy odczynników do wykonania: badań metodami biologii molekularnej w kierunku: jednoczesnego wykrywania RNA HIV +RNA ,HCV +DNA HBV dla 380 000 donacji i podwójna archiwizacji próbek osocza dla 380 000 donacji dzierżawa urządzeń wraz z niezbędnymi akcesoriami, materiałami zu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-11-05 2019-12-06 10:00 2020-01-08
ZP/PN/8/20 Utrzymanie stałego i właściwego stanu sanitarno–epidemiologicznego w budynkach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach - wykonywanie prac porządkowych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-01-30 2020-03-02 10:00 2020-06-04
ZP/PN/34/20 Dzierżawa 3 separatorów wraz z dostawą zestawów do pobierania UKKP-podwójnych,UKKP zagęszczonych oraz podwójnych UKKP zagęszczonych wraz z automatycznym dodawaniem roztworu osoczozastępczego (T-PAS). Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-31 2020-09-07 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa