Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 41  pokazuj  pozycji

ZP/PN/08/2022 „Dostawa w okresie 12 miesięcy odczynników serologicznych dla RCKiK w Katowicach” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-03-14 2022-04-14 10:00 --
ZP/TP/09/2022 Świadczenie usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych w zakresie napraw i bieżących przeglądów dla specjalistycznych ambulansów do pobierania krwi marki NEOPLAN, SOLARIS, Mercedes TOURISMO, Mercedes TRAVEGO, a także pojazdów marki Mercedes, Volkswagen, OPEL VIVARO, PEUGEOT BOXER oraz sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej (pojazdy uprzywilejowane) oraz świadczenie usług serwisowych gwarancy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-07 2022-03-16 10:00 2022-04-19
ZP/PN/32/2021 Dzierżawa 4 separatorów wraz z dostawą zestawów do pobierania UKKP- podwójnych, UKKP zagęszczonych oraz podwójnych UKKP zagęszczonych wraz z automatycznym dodawaniem roztworu osoczozastępczego (T-PASS) Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-01-03 2022-02-04 10:00 --
ZP/TP/33/2021 Odbiór, transport oraz utylizacja odpadów medycznych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-30 2022-01-10 10:00 --
ZP/TP/28/2021 1.Wykonywanie badań kwalifikacyjnych odczynników serologicznych, produkowanych przez RCKiK w Katowicach. 2. Wykonywanie badań potwierdzających obecność wirusów HBV, HIV, HCV i kiły w próbkach krwi pobranych od dawców, dla których wyniki badań przesiewowych wskazywały na zakażenie, badań określających stężenie wirusa B19V w próbkach krwi dawców u których wykryto wirusa B19V w badaniu przesiewowym Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-28 2022-01-05 09:00 2022-01-11
ZP/PN/26/2021 Serwisowanie (naprawy, przeglądy okresowe i kwalifikacje) sprzętu i urządzeń medycznych w RCKiK w Katowicach Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-12-14 2022-01-14 10:00 2022-04-19
ZP/TP/31/2021 Odbiór, transport oraz utylizacja odpadów medycznych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-13 2021-12-21 10:00 2021-12-28
ZP/TP/25/2021 Dostawa opakowań szklanych wraz z zestawami dozującymi do odczynników serologicznych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-30 2021-12-10 10:00 2022-01-14
ZP/TP/27/2021 Odbiór, transport oraz utylizacja odpadów medycznych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-11-29 2021-12-09 10:00 2021-12-13
ZP/PN/24/2021 Dostawa 200 000 szt. łączników kompatybilnych z posiadanym aparatem TSCD Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-11-17 2021-12-21 10:00 2022-02-09
ZP/TP/21/2021 Dostawa odzieży ochronnej oraz obuwia dla pracowników RCKiK w Katowicach Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-25 2021-09-10 10:00 2021-11-24
ZP/TP/20/2021 Dostawa materiałów opatrunkowych, nakłuwaczy jednorazowych do pobierania krwi z palca oraz probówek PS Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-03 2021-08-12 10:00 2021-10-12
ZP/TP/19/2021 Rekwalifikacja pomieszczeń strefy kontrolowanej Banku Tkanek wraz z dostawą filtrów HEPA ,serwis całodobowy BMS i RMS oraz zakup filtrów G4,F7 i F9 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-08 2021-07-19 10:00 2021-09-10
ZP/PN/17/21 Dostawa testów i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa specjalistycznego sprzętu do typowania tkankowego HLA, dla potrzeb Pracowni Imunogenetyki Układu HLA Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-29 2021-08-04 10:00 2021-09-15
ZP/PN/16/2021 „ Wykonywanie usług elektrycznych w obiektach RCKiK w Katowicach oraz podległych Terenowych Oddziałach.” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-02 2021-06-10 10:00 2021-07-26
ZP/TP/15/2021 Serwisowanie (naprawy, przeglądy okresowe i kwalifikacje) sprzętu i urządzeń medycznych w RCKiK w Katowicach Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-27 2021-06-10 12:00 2021-08-06
ZP / PN / 14 / 2021 „Dostawa zestawów do pobierania i preparatyki przeznaczonych do bezpośredniego automatycznego systemu rozdziału i preparatyki krwi pełnej oraz do produkcji zlewanego ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych na urządzeniu Reveos” Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-21 2021-06-25 10:00 2021-08-18
ZP/PN/13/2021 Wyposażenie Działu Immunologii Transfuzjologicznej w odczynniki do badań immunohematologicznych z zakresu serologii grup krwi wraz z dzierżawą analizatora Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-14 2021-06-16 10:00 2021-07-28
ZP/TP/10/2021 Wykonywanie usług transportowo-logistycznych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-12 2021-05-20 10:00 2021-08-06
ZP/PN/11/2021 Dostawa jednorazowych zestawów do posiadanych separatorów komórkowych oraz zestawów do poboru osocza firmy Haemonetics Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-05 2021-06-09 10:00 2021-07-05
ZP/PN/12/2021 Zakup energii elektrycznej na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-05 2021-06-08 10:00 2021-08-04
ZP/TP/09/2021 Dostawa nawilżacza parowego wraz z wymianą obudowy oraz fragmentu kanału wentylacyjnego w centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej KMW40 obsługującej pomieszczenia czyste Banku Tkanek. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-14 2021-04-23 10:00 2021-05-19
ZP/TP/08/2021 Całodobowa ochrona osób i mienia w RCKiK w Katowicach Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-04-08 2021-04-16 12:00 2021-06-09
ZP/TP/05/2021 Dostawa roztworu osoczozastępczego do przechowywania i zawieszania KKP Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-19 2021-04-07 10:00 2021-05-20
ZP/TP/6/21 DOSTAWA DWÓCH ZAMRAŻAREK PRZELOTOWYCH DLA POTRZEB BANKU TKANEK Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-18 2021-03-26 10:00 2021-04-14

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa